Quiz: wat gebeurt er achter de schermen?


5. Dansers gebruiken de termen ‘upstage’ en ‘downstage’ in het theater. Wat betekent dit?


 
6. Een dansvoorstelling eindigt altijd met een buiging. De dansers nemen dan het applaus van het publiek in ontvangst. Wie bedenkt hoe er gebogen moet worden?